Miejski Dom Spokojnej Starości rozpoczął swą działalność w 1997 roku. Położony jest w centrum miasta, przy ul. Słonecznej 10. Stanowi on własność Gminy z przeznaczeniem na cele pomocy społecznej. Teren wokół posesji jest ogrodzony, zagospodarowany, obsadzony zielenią. Wokół Domu znajduje się zabudowa domów jednorodzinnych oraz park. Odległość Domu od przystanku autobusowego i dworca kolejowego jest niewielka wynosi ok. 300 m. Teren wokół budynku pozbawiony jest barier architektonicznych. Do wejścia głównego prowadzą schody. Niepełnosprawni pensjonariusze korzystają z windy, która znajduje się na zewnątrz budynku. Dzięki temu mieszkańcy mogą swobodnie poruszać się po całym obiekcie. Dom przeznaczony jest dla 38 osób.