Miejski Dom Spokojnej Starości rozpoczął swą działalność w 1997 roku. Położony jest w centrum miasta, przy ul. Słonecznej 10. Stanowi on własność Gminy z przeznaczeniem na cele pomocy społecznej. Teren wokół posesji jest ogrodzony, zagospodarowany, obsadzony zielenią. Wokół Domu znajduje się zabudowa domów jednorodzinnych oraz park. Odległość Domu od przystanku autobusowego i dworca kolejowego jest niewielka wynosi ok. 300 m. Teren wokół budynku pozbawiony jest barier architektonicznych. Do wejścia głównego prowadzą schody. Niepełnosprawni pensjonariusze korzystają z windy, która znajduje się na zewnątrz budynku. Dzięki temu mieszkańcy mogą swobodnie poruszać się po całym obiekcie. Dom przeznaczony jest dla 38 osób.

Wszystkie potrzeby bytowe, socjalne, rehabilitacyjne są zabezpieczone naszym pensjonariuszom. Mamy na stałe zatrudnionych psychologa, terapeutę, lekarza, pielęgniarki, pracowników socjalnych, opiekunki oraz rehabilitanta, z którymi każdy z naszych podopiecznych się może spotykać oraz brać udział w zabiegach rehabilitacyjnych. Staramy się również organizować czas wolny poprzez spotkania z zaproszonymi gośćmi, wyjeżdżamy na krótkie wycieczki z tymi, którzy mogą z takich wyjazdów korzystać. Byliśmy ostatnio w Cieszynie, był spacer po centrum, obiad w restauracji, wszyscy mile wspominali ten wyjazd. Mamy nawiązane kontakty z domami pomocy z terenu kraju oraz z Czech i Słowacji. Często gościmy również dzieci i młodzież z miejscowych szkół z jakimiś ciekawymi programami artystycznymi –  Ilona Niedoba